Potrzebujesz informacji?

Zadzwoń:

+48 790 730 732

Kredyt gotówkowy

Jest specyficznym rodzajem kredytu, gdyż kwotę uzyskaną w jego ramach można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel.

  • Kredyt gotówkowy może występować w kilku odmianach:
  • kredyt konsumpcyjny – środki uzyskane w jego ramach przeznaczane są na zakup dóbr konsumpcyjnych;
  • linia kredytowa w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych (tzw. kredyt w ROR) – daje on możliwość wypłacenia z rachunku bankowego większej ilości pieniędzy niż sugerowałaby to kwota posiadanych środków. Oczywiście jest to możliwe do pewnego, przyznanego limitu. Jest to odnawialny rodzaj kredytu. Każda wpłata zmniejsza zadłużenie. To z kolei powoduje, że przyznany limit jest znowu do wykorzystania;
  • kredyt konsolidacyjny – Jest przeznaczony dla kredytobiorców, którzy mają zadłużenia w kilku instytucjach finansowych. Zobowiązania klientów mogą mieć różny charakter, mogą to być m.in.: kredyty konsumpcyjne, samochodowe lub obciążenia na kartach kredytowych. Przeznaczeniem kredytu konsolidacyjnego jest dokonanie zamiany kilku pożyczek w jedną.