Potrzebujesz informacji?

Zadzwoń:

+48 790 730 732

Leasing

Leasing jest formą przekazania prawa do użytkowania danej rzeczy materialnej przez określony czas w zamian za ratalne opłaty. Zawierany jest między trzema podmiotami: finansującym (leasingodawcą), korzystającym (leasingobiorcą) oraz zbywającym (od którego leasingodawca nabywa prawa własności danej rzeczy). Mowa tu o tzw. leasingu bezpośrednim. Istnieje także forma leasingu pośrednia, która dopuszcza uczestnictwo pośrednika w zawieranej umowie. Poza trzema wskazanymi podmiotami w zawieraniu transakcji leasingowej uczestniczyć mogą także poręczyciel oraz ubezpieczyciel.

Wyróżniamy trzy rodzaje leasingu: leasing finansowy, leasing operacyjny oraz leasing zwrotny.

Wybór któregokolwiek z nich jest uzależniony od specyfiki działalności oraz rzeczy, której ma dotyczyć umowa.

W związku z powyższym przedmiotem leasingu może być praktycznie wszystko to, co okaże się niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Co więcej, ta forma finansowania inwestycji może dotyczyć zarówno rzeczy nowych, jak i używanych. W leasing można wziąć zatem:

  • maszyny
  • lokale
  • samochody – ciężarowe oraz osobowe
  • linie produkcyjne
  • sprzęt biurowy
  • komputery
  • i wiele innych

Więcej informacji na temat leasingu można uzyskać u naszych specjalistów ds. leasingu. Zapraszamy do kontaktu.

Kredyt inwestycyjny

Jest kredytem celowym, który można przeznaczyć na zwiększenie wartości majątku trwałego danej firmy. Z jego pomocą można sfinansować wszystkie zakupy, które pomogą zrealizować powzięte plany, bez względu na to, czy chodzi o dodatkowe maszyny, obiekty czy patenty. Kredyt inwestycyjny wiąże się ze specyficznymi warunkami, jakie musi spełnić przedsiębiorca podczas wnioskowania o tego typu pożyczkę.

Kredyt obrotowy

Jest skierowany do przedsiębiorców szukających środków na bieżącą działalność firmy. Mogą być przeznaczone na dowolne cele, na przykład zakup towaru, surowców, zgromadzenie zapasów sezonowych, a także na opłacenie zobowiązań i refinansowanie zadłużenia w innym banku. Wykorzystywane są również przez aktywnych przedsiębiorców, którzy z powodu braku środków nie chcą przegapić nadarzających się okazji biznesowych.

Kredyt na start dla nowych działalności

Kredyt NA START to propozycja dla początkujących i dopiero powstających przedsiębiorstw – o kredyt dla nowej firmy możesz się ubiegać już pierwszego dnia po założeniu działalności.. Kredyty dla nowych, w tym małych, firm od kilku lat są dla przedsiębiorców atrakcyjnym źródłem finansowania. Sprawdź szczegóły i skontaktuj się z naszym doradcą.

Skontaktuj się nami i dowiedz się więcej.